Iedereen kent het wel. Of heeft er van gehoord: de BKR -registratie. Voluit: Stichting Bureau Krediet Registratie. Voor veel mensen heeft het een negatieve smaak. Het heeft te maken met schulden, leningen en betalingsachterstanden. Maar wat is het precies?

Wanneer sta je in het BKR?

Bijna iedereen is klant bij een bank. De meesten hebben rekeningen bij meerdere banken. Veel mensen hebben de mogelijkheid om rood te staan op de betaalrekening: een doorlopend krediet. Velen hebben een persoonlijke lening. Of kopen iets op afbetaling. Bijvoorbeeld een nieuwe smartphone, Of kopen iets op internet met een creditcard. Alle banken en andere aanbieders van leningen en kredieten (vanaf € 250) zijn verplicht de lening centraal aan te melden. Het maakt niet uit of je betaalachterstand hebt of altijd netjes betaalt. Je lening wordt geregistreerd.

Het BKR registreert ook de maandelijkse aflossing en rente van je hypotheek. Zo worden alle leningen centraal vastgelegd. Dit doet de overheid zodat mensen niet te veel lenen.

Welke gegevens heeft het BKR van jou?
Sta je BKR geregistreerd? Dan heeft het BKR de volgende gegevens van je.

 • naam en adres;
 • geboortedatum;
 • soort lening;
 • hypotheekschulden en betalingsachterstand van langer dan 120 dagen;
 • restschuld hypotheek;
 • private lease contracten;
 • consumptieve kredieten;
 • klantenkaarten;
 • credit cards;
 • gespreide betalingen;
 • telefoonabonnementen;
 • hoogte van je kredietlimiet;
 • ingangsdatum van je lening;
 • datum waarin de lening wordt afgelost;
 • datum wanneer de lening eindigt;
 • bijzonderheden over de lening tijdens de looptijd.

Welke gegevens staan niet BKR-geregistreerd?

Er zijn ook leningen, schulden en betalingsachterstanden die het BKR niet vastlegt:
-belastingschuld;
-studieschuld bij DUO;
-huurschuld / huurachterstand;
-betalingsachterstanden / schulden bij bedrijven, energiebedrijven;
-premieachterstand van de zorgverzekering;
-uitstaande boetes bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Centraal Justitieel Incasso Bureau

Heb je uitstaande verkeersboetes of boetes opgelegd gekregen door de rechter? Je ziet dit in het Digitaal loket van het CJIB.

Heb je zes maanden of langer geen zorgpremie betaald? Dan meldt de zorgverzekeraar je aan bij de regeling wanbetalers van het CAK

Wat betekenen de coderingen op je overzicht?

Op je overzicht van het BKR kun je de volgende codes onderscheiden:

-Heb je een betaalachterstand?

Dan vind je een A-code (van Achterstandsmelding), als je enkele maanden achterloopt met de terugbetaling van de lening. De bank meldt deze achterstand bij Stichting BKR. Het verschilt per kredietsoort na hoeveel tijd deze achterstand wordt gemeld.

-Ben je weer bij met betaling?

Dan zie je de H ( voor Herstel). Deze code krijg je als je weer bij bent met je betalingen. Zo registreert de stichting dat er op de lopende lening geen betalingsachterstand meer is. Het kan gebeuren dat de lening – direct  na terugbetalen van de achterstand – wordt beëindigd. In dat geval wordt er geen herstelmelding geregistreerd, maar alleen de einddatum van het krediet.

-code 1 betekent dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat je betalingsachterstand hebt opgelopen;

-code 2 krijg je als de bank het uitstaande bedrag (de restantvordering) in één keer opeist. Dit betekent dat de geldgever van je verwacht dat je alles in één keer terugbetaalt. In veel gevallen draagt de kredietverstrekker de vordering over aan een incassobureau.

-code 3 betekent: afboeking of kwijtschelding.

Afboeking

Bij een afboeking besluit de kredietverstrekker om het dossier voorlopig te laten rusten. Binnen een termijn van 5 jaar schrijft de bank jou wel aan. Anders gaat de verjaring in. De bank meldt dan een code 3 ZONDER einddatum.

Kwijtschelding

Bij een kwijtschelding spreek je af om een bepaald bedrag te voldoen en dat de bank een bedrag kwijtscheldt. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET einddatum. Er zijn dan geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.

-code 4 zie je als de bank geen contact heeft gekregen. Je was of bent gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).

-code 5 krijg je als de bank een preventieve betalingsregeling heeft getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.

Hoe krijg je gratis inzage in je gegevens?

Dankzij de nieuwe AVG-wetgeving per 25 mei 2018 kun je zelf een keer per jaar zonder kosten een overzicht ontvangen van jouw gegevens bij het BKR. Je kunt dit dus elk jaar eenmaal kosteloos doen. Je ontvangt binnen 28 dagen je registratie op papier via de post.
Geldzorgnet raadt iedereen aan dit te doen. Zo voorkom je onaangename verrassingen en kun je actie ondernemen – indien nodig.

Kloppen je gegevens bij het BKR niet?

Weet je zeker dat de lening onterecht negatief staat geregistreerd? Neem dan contact op met degene die jouw lening heeft verstrekt. Komen jullie samen er niet uit? Dan kun je in hoger beroep gaan bij een geschillencommissie.

Kom je er niet uit? Of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

2 Comments

Leave a Reply