Budgetcoaching werknemers

Werknemers met financiële problemen

Beter financieel beheer werknemers

Merkt u als werkgever of HR adviseur dat een of meer werknemers last heeft van financiële problemen? Bijvoorbeeld door loonbeslag, vragen om een voorschot of merkt u financiële stress?  Geldzorgnet heeft ervaren en gediplomeerde budgetcoaches en inkomensbeheerders die het financiële beheer op korte termijn (binnen een jaar) verbeteren. Wij kijken naar de oorzaken van de financiële problemen, de persoonlijkheid van de werknemer en het spaargedrag. Zo krijgt uw personeel financiële rust.

Werkwijze budgetcoaching

In het jaarprogramma leren we de werknemer meer over financiële zaken, zodat deze beter leert en gaat budgetteren. Je krijgt ook tips hoe je minder uitgeeft en toch goed kunt leven. De houding ten opzichte van geld en de aandacht voor luxe en uitgeven komt bovendien nadrukkelijk aan bod. Dit is geen gemakkelijk traject voor de werknemer. De kans op uitval of terugval is groot. Het vraagt een klik tussen budgetcoach en werknemer en er groeit een vertrouwensband tussen beiden.

Ervaren budgetcoach

Dankzij de ervaring en toewijding van onze budgetcoaches is de kans van slagen groter. Dankzij een intensieve begeleiding boeken wij samen met de werknemer goede resultaten. Uiteindelijk moet men het toch zelf gaan doen. Onze budgetcoaching is ook gericht op de periode na de coaching. Zodat ook in de toekomst de coaching vruchten afwerpt.

budgetbeheer
budgetcoach(ing)
budgettraining
financiële trainingen

Snel meer informatie ontvangen?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden

Neem contact op