Een jaarprogramma budgetcoaching maakt je financieel bewust.

Waarom een jaarprogramma in 2019?

Ben je ondernemer en heb je personeel? In de kostenscan voor werkgevers geeft het Nibud aan dat minimaal 5% van je personeelsbestand waarschijnlijk kampt met financiële zorgen. Deze zorgen bestaan bijvoorbeeld uit loonbeslag, schulden, roodstand of andere zorgen. Van alle Nederlanders worstelt 40% met de administratie.

Een jaarprogramma budgetcoaching voor medewerkers geeft financieel overzicht en rust. De werknemer werkt samen met een budgetcoach om de financiën en de administratie op orde te krijgen. Alle gebeurtenissen met financiële gevolgen komen tijdens het hele jaar aan bod.

  • Verjaardagen en feestdagen
  • De belastingaangifte
  • Het vakantiegeld
  • Abonnementen
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Oud en Nieuw

Noem maar op.

Inventarisatie en plan van aanpak

Hoe ziet budgetcoaching er in de praktijk uit? De werknemer verzamelt met de budgetcoach alle financiële gegevens. Zoals: schulden, abonnementen, verzekeringen enz. Met de budgetcoach maakt hij een plan van aanpak. En stelt vervolgens realiseerbare (spaar)doelen. Tijdens het programma komen vaste onderdelen aan bod. Het leren budgetteren, uitgaven analyse en besparen op variabele uitgaven.

Gedragsverandering vraagt tijd. De budgetcoach maakt ook ingesleten gewoonten bespreekbaar. Hoe behaalt de werknemer haar/zijn doelen? De werknemer krijgt tevens opdrachten. Zoals bijvoorbeeld het bijhouden van een kasboek, (leren) contact opnemen met instanties, zelf de post ordenen en andere oefeningen. Na een jaar zijn ook alle vaste en variabele inkomsten en uitgaven goed in beeld. En niet eerder.

Financieel fit in jaar 2019

De meeste mensen vinden het al gauw prima. Het is vast wel goed geregeld. En juist dit is de financiële valkuil.
De versobering van veel regelingen (pensioen, zorgverzekering, WW, WIA). De alsmaar stijgende zorg- en energiekosten. Maar ook de btw tariefverhoging van 6% naar 9% in 2019. Het is een toenemend probleem voor iedereen. Niet alleen van laagbetaalden, alleenstaanden, alleenstaande ouders, ouderen en kwetsbare werknemers.

Persoonlijke financiële check

Het is bijna onmogelijk om van alle regelingen op de hoogte te zijn. Denk aan (volks)verzekeringen, participatie-wet, pensioen, hypotheek en de belastingdienst. Middels een persoonlijke financiële check krijg je financieel overzicht. Vraag vervolgens om financieel advies met een financieel adviseur.

Wat komt er aan de orde bij een persoonlijke financiële check?

Vermogen en buffer sparen, belastingaangifte, risico op arbeidsongeschiktheid, pensioen, testament, hypotheek en verzekeringen. Houd je rekening met de gevolgen van jouw overlijden of van een dierbare? Wat is je back-up plan? Gaan je kinderen studeren? Bij een MBO-, HBO opleiding of universiteit komen veel 18 plussers niet voor studiegeld in aanmerking.

Met de rekenhulp van DUO zie je of zij studiegeld krijgen. Op deze manier weet je waar je aan toe bent en waar je mee kunt rekenen.

Wat levert het op voor de werkgever?

[1] minder loonbeslag bij werknemers, minder verzoek om voorschot;
[2] minder verzuimkosten;
[3] loyale en productievere werknemers;
[4] financieel fitte werknemers op korte en lange termijn.

Welk resultaat bereikt de werknemer?

Na een succesvol doorlopen traject is de werknemer duurzaam financieel gezond. Het taboe op geldzorgen is minder. En de werknemer vraagt eerder om hulp. Daarna heeft de werknemer financiële rust en meer plezier in het werk en het leven.

Heeft ook jouw personeel hulp bij financiën nodig?  Neem dan nu contact met ons op en nodig ons uit voor een kop koffie. Geldzorgnet legt dan graag uit hoe je de medewerkers verder helpt.

One Comment

Leave a Reply