In de uitzending van 13 januari 2019 maakte het televisieprogramma NOS Nieuwsuur een item over een man met schulden. Hij worstelt met de gevolgen van overkreditering en had ook teveel rekeningen. Het welzijn van zijn gezin staat duidelijk zwaar onder druk. De overheid heeft besloten om de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2019, uit te stellen. Deze wet is bedoeld om mensen  met financiële problemen te helpen. De reden voor uitstel zijn vooral de noodzakelijke ICT-aanpassingen om gegevens van verschillende organisaties te verbinden. De Belastingdienst en het UWV laten dit in een reactie weten.

Dit is niet alleen een onwenselijke situatie voor deze man. Maar ook voor veel huishoudens met loonbeslag. En ook voor alle werkgevers van deze mensen met loonbeslag. In 2017 legden gerechtsdeurwaarders 250.000 keer beslag op loon.

De schuldenproblematiek kost de maatschappij uiteindelijk heel veel geld. Het BKR heeft berekend dat dit ons allemaal jaarlijks 11 miljard kost.

Deze kosten zitten volgens het Nibud o.a. in afschrijvingen, hulpverlening, ziektekosten, verloren arbeidsuren, uitkeringen en huisuitzettingen. Bovendien voelen huishoudens met schulden zich buitengesloten uit de maatschappij. De geldproblemen leiden tot spanningen binnen gezin en samenleving.

Vroegsignalering van schulden.

Op basis van onderzoek door Panteia concludeerde oud-staatssecretaris Klijnsma: elke geïnvesteerde euro in vroegsignalering van schulden wordt dubbel en dwars terugverdiend. Door verantwoord gebruik te maken van relevante data betalingsachterstanden zijn schulden sneller zichtbaar. Als schulden nog eerder duidelijk in beeld zijn bij schuldhulpverleners, kunnen zij sneller helpen. Zo voorkomen zij dat mensen niet naar eindeloze  financiële problemen ‘afglijden’. Dit zou een forse verlaging betekenen van de genoemde elf miljard.

Mijn schuldenwijzer.

Door in te loggen met je DigiD in mijn schuldenwijzer kun je zien of kantoren van gerechtsdeurwaarders beslag hebben gelegd op jouw inkomen.
En welke gegevens van jou daarbij gebruikt worden. De gegevens in Schuldenwijzer zijn afkomstig uit het Digitaal Beslagregister (DBR). Je ziet dan alle lopende beslagen op loon, uitkering en toeslagen. Ook zie je welke deurwaarder betrokken is en het actuele saldo. De hoogte van de toegepaste beslagvrije voet wordt ook vermeldt. Deze altijd (laten) controleren op juistheid.  Zeer handig voor de klant en iedereen die klanten met schulden helpt.

Hoe voorkom je loonbeslag bij werknemers?

Welke mogelijkheden heb jij als werkgever? Maak de financiële situatie van werknemers bespreekbaar. Bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek.  Het onderwerp is erg gevoelig. Werknemers praten niet snel over financiële problemen. Met de juiste vragen kun je de taboesfeer doorbreken. De volgende signalen wijzen op financiële stress of geldzorgen:

  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • v;
  • ;
  • op salaris;
  • informeert wanneer vakantiegeld wordt uitbetaald;

Zelf afspraken maken met werkgever

De medewerker kan natuurlijk zelf afspraken maken met zijn werkgever. Hij kan bijvoorbeeld voorstellen dat de salarisadministratie een deel van zijn salaris direct overmaakt naar schuldeisers. Het is begrijpelijk dat veel werknemers het enorm lastig vinden om een schuldeiser te bellen. Werkgevers kunnen hier ook helpen. Nog beter is het om samen met een externe budgetcoach of schuldhulpverlener aan tafel te zitten.
In een open gesprek luister je dan naar het verhaal van je medewerker. Zo werk je samen aan een oplossing. Geef je meer financieel overzicht en financiële rust. Desnoods doe je dit met een jaarprogramma budgetcoaching.

Loonbeslag en de beslagvrije voet

Wat gebeurt er als iemand zijn rekeningen niet betaalt? Dan kan een deurwaarder of invorderingsambtenaar bij zijn werkgever aankloppen voor loonbeslag. Daarmee wil de schuldeiser vervolgens de rekening betalen. De werkgever ontvangt vervolgens een beslagexploot. Bij het beslagexploot zit een vragenlijst.
Hierop staan bijvoorbeeld vragen over het inkomen van de medewerker. De werkgever is verplicht deze vragenlijst binnen vier weken in te vullen en terug te sturen. De werknemer heeft namelijk recht op het bestaansminimum om van te leven. De gerechtsdeurwaarder dient daarom rekening te houden met de beslagvrije voet. De hoogte van de beslagvrije voet bereken je met deze rekentool van de Belastingdienst.

Nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De nieuwe wet, de  Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, verhoogt het bedrag voor levensonderhoud met de aanvullende uitgaven van de schuldenaar. Zoals reiskosten, ziektekosten en alimentatie. Hoeveel mensen hier precies voor in aanmerking komen, is niet bekend.
Herken je de signalen van financiële zorgen? Geldzorgnet denkt mee en helpt ook graag. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Leave a Reply