Geldzorgnet

Samen werken aan financiële rust

Geldzorgnet maakt financieel fit

Het bestuur heeft besloten tot opheffing van Geldzorgnet met ingang van 15 maart 2022.
Bent u op zoek naar financiële ondersteuning voor deelnemers?
Zie dan de contact gegevens. Ik zal me inspannen u verder te helpen.

Geldzorgnet biedt hulp bij alle zaken rondom persoonlijke administratie, financiën en schulden. Wij werken samen met bedrijven, huur coöperaties, gemeenten, middelbaar onderwijs en andere instanties met medewerkers, studenten of cliënten die in financiële moeilijkheden verkeren. Wij streven tevens een maatschappelijk en ideëel doel na: bijdragen aan de verkleining van armoede en schuldenproblematiek in Nederland door het bieden van persoonlijke, laagdrempelige hulp.

Bekijk wat we voor u kunnen betekenen

Missie

De budgetcoaches en andere aangesloten vakkundige financiële hulpverleners van Geldzorgnet geven financiële voorlichting en ondersteuning aan deelnemers. Over budgetteren, (loon)beslag, schulden, sparen, lenen, pensioen en belasting. Zo maakt Geldzorgnet de deelnemers financieel bewust. Gedurende het traject nemen hun zorgen af. Ook krijgen ze (weer) meer plezier in het leven!

Budgetcoaching

Met een financiële training, een inloopspreekuur en een uniek budgetcoaching programma op maat krijgen deelnemers meer financiële kennis.
Door deelnemers te coachen leren ze beter budgetteren. Maar dat niet alleen. Ook het spaargedrag is belangrijk en gevoeligheid voor luxe en status. Dankzij dit programma dalen de kosten van betalingsachterstanden. Ook vermindert het aantal loonbeslagen en verzuim bij werknemers. En de schaamte voor financiële problemen is minder.

Financieel advies

Geldzorgnet geeft ook financieel advies over hypotheek en pensioen. Steeds meer werkgevers hebben geen pensioenregeling. Toch kunnen zij hun werknemers goed helpen om zelf pensioen op te bouwen. Met de juiste vakbekwame financieel adviseur. De AOW-leeftijd schuift steeds verder op. Hierdoor gaan mensen dus steeds later met pensioen. En het pensioen wordt ook steeds minder. Het is dus belangrijk dat medewerkers op tijd hierover nadenken. Geldzorgnet heeft de persoonlijke financiële check ontwikkeld. Hierdoor krijgt uw personeel snel financieel overzicht: over hypotheek, pensioen, schulden, spaargeld. En wat uw medewerkers kunnen doen om hun meer financiële rust te bereiken.
De deelnemers worden duurzaam financieel fit.

Geldzorgnet maakt het taboe op geldzorgen minder.
Sneller hulp bieden bij signalen van financiële stress voorkomt problematische schulden en andere financiële problemen.

Kernwaarden

Geldzorgnet hanteert de volgende kernwaarden:

betrouwbaarheid
professionaliteit
integriteit

Geldzorgnet | Werkt samen aan financiële rust!

Aanmelden

  Maatschappelijke trend

  Werkgevers hebben last van loonbeslag bij werknemers, verzoeken van personeel om een voorschot, of een hoog verzuimpercentage. Loonbeslag en andere financiële problemen van werknemers kosten de werkgever geld: het NIBUD heeft berekend dat dit gemiddeld € 13.000 per werknemer per jaar kost.

  Versobering werknemersverzekeringen en sociale regelingen

  De overheid veronderstelt dat werknemers financieel zelfredzaam zijn. De overheid versobert al jaren werknemersverzekeringen en sociale regelingen. De arbeidsmarkt flexibiliseert en werknemers hebben tijdelijke contracten. Werknemers werken steeds langer door en ontvangen minder pensioen.

  Verplichting informeren pensioenregeling

  Werkgevers hebben de plicht hun werknemers te informeren over hun pensioenregeling. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers gezamenlijk inzien dat financieel fit voor iedereen belangrijk is. Steeds meer werkgevers hebben al aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook trekken werkgevers gezamenlijk op voor inclusief ondernemen, onder andere om 100.000 arbeidsgehandicapten een baan te bezorgen.

  Wat zijn financiële risico’s voor huishoudens?

  Nog altijd heerst het misverstand dat financiële problemen meestal wordt veroorzaakt door verkwisting en gebrek aan zelfdiscipline. Dit is vaak niet het geval. De meeste mensen krijgen te maken met geldproblemen. Dit komt door de volgende financiële risico’s of life events:
  huis kopen
  ziekte
  scheiden
  mantelzorg
  kinderen krijgen
  flex-contracten
  werkloosheid

  echtscheiding / uit elkaar
  overlijden partner
  onvoldoende pensioen
  ontslag / reorganisatie / nieuwe baan
  ziekte / arbeidsongeschiktheid

  deeltijd werk
  laag betaald werk
  tijdelijk contract
  mantelzorgen
  trouwen / samenwonen

  kind krijgen
  huis kopen
  aflossingsvrije hypotheek
  gewerkt en gewoond in het buitenland
  alleenstaanden

  Snel meer informatie ontvangen?

  Wij informeren u graag over de mogelijkheden

  Neem contact op
  What do you want to do ?

  New mail

  What do you want to do ?

  New mail

  What do you want to do ?

  New mail

  What do you want to do ?

  New mail

  What do you want to do ?

  New mail