Geldzorgnet

werkt samen aan financiële rust

Geldzorgnet maakt financieel fit

Geldzorgnet biedt hulp bij alle zaken rondom persoonlijke administratie, financiën en schulden. Wij richten ons daarbij op bedrijven en instellingen met medewerkers of cliënten die in financiële moeilijkheden verkeren. Wij streven tevens een maatschappelijk en ideëel doel na: bijdragen aan de verkleining van armoede en schuldenproblematiek in Nederland door het bieden van persoonlijke, laagdrempelige hulp.

Bekijk wat we voor u kunnen betekenen

Missie

Geldzorgnet geeft werknemers financieel rust. Ten eerste door financieel overzicht. Geldzorgnet geeft financiële voorlichting aan werknemers. Over pensioen. De hypotheek. En over sparen, lenen en budgetteren. Zo zorgt Geldzorgnet dat het aantal medewerkers met loonbeslag daalt. En daardoor medewerkers minder financiële stress ervaren. En tevens minder financiële problemen hebben.

Budgetcoaching

Geldzorgnet geeft daarom budgetcoaching aan werknemers. Dit doet Geldzorgnet met een financiële training, een financieel inloopspreekuur en een uniek jaarprogramma. In dit jaarprogramma leert uw werknemer meer financiële kennis en daarnaast ook beter budgetteren. Maar dat niet alleen. Ook het spaargedrag is belangrijk en gevoeligheid voor luxe en status. Dankzij dit programma daalt het aantal loonbeslagen bij werknemers. Ook wordt de schaamte voor financiële problemen minder.

Financieel advies

Geldzorgnet geeft ook advies over hypotheek en pensioen. Steeds meer werkgevers hebben geen pensioenregeling. Toch kunnen zij hun werknemers goed helpen om zelf pensioen op te bouwen. Met de juiste financieel adviseur. De AOW-leeftijd schuift steeds verder op. Mensen gaan dus steeds later met pensioen. En het pensioen wordt ook steeds minder. Het is dus belangrijk dat medewerkers op tijd hierover nadenken. Geldzorgnet heeft de persoonlijke financiële check ontwikkeld. Hierdoor krijgt uw personeel snel financieel overzicht: over hypotheek, pensioen, schulden, spaargeld. En wat uw medewerkers kunnen doen om hun meer financiële rust te bereiken.

Werknemers worden duurzaam financieel fit. Geldzorgnet maakt het taboe op geldzorgen minder. Daardoor vragen uw werknemers sneller hulp en worden financiële problemen voorkomen.

Kernwaarden

Geldzorgnet hanteert de volgende kernwaarden:

betrouwbaarheid
professionaliteit
integriteit

Geldzorgnet | Werkt samen aan financiële rust!

Aanmelden

Maatschappelijke trend

Werkgevers hebben last van loonbeslag bij werknemers, verzoeken van personeel om een voorschot, of een hoog verzuimpercentage. Loonbeslag en andere financiële problemen van werknemers kosten de werkgever geld: het NIBUD heeft berekend dat dit gemiddeld € 13.000 per werknemer per jaar kost.

Versobering werknemersverzekeringen en sociale regelingen

De overheid veronderstelt dat werknemers financieel zelfredzaam zijn. De overheid versobert al jaren werknemersverzekeringen en sociale regelingen. De arbeidsmarkt flexibiliseert en werknemers hebben tijdelijke contracten. Werknemers werken steeds langer door en ontvangen minder pensioen.

Verplichting informeren pensioenregeling

Werkgevers hebben de plicht hun werknemers te informeren over hun pensioenregeling. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers gezamenlijk inzien dat financieel fit voor iedereen belangrijk is. Steeds meer werkgevers hebben al aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook trekken werkgevers gezamenlijk op voor inclusief ondernemen, onder andere om 100.000 arbeidsgehandicapten een baan te bezorgen.

Wat zijn financiële risico’s voor werknemers?

Nog altijd heerst het misverstand dat financiële problemen alleen het gevolg zijn van verkwisting en gebrek aan zelfdiscipline. Dit is vaak niet het geval. De meeste werknemers krijgen te maken met geldproblemen door de volgende financiële risico’s of life events:

echtscheiding / uit elkaar
overlijden partner
onvoldoende pensioen
ontslag / reorganisatie / nieuwe baan
ziekte / arbeidsongeschiktheid

deeltijd werk
laag betaald werk
tijdelijk contract
mantelzorgen
trouwen / samenwonen

kind krijgen
huis kopen
aflossingsvrije hypotheek
gewerkt en gewoond in het buitenland
alleenstaanden

Snel meer informatie ontvangen?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden

Neem contact op