Geldzorgnet

Geldzorgnet werkt samen aan financiële rust

Geldzorgnet maakt financieel fit

Geldzorgnet biedt hulp bij alle zaken rondom persoonlijke administratie, financiën en schulden. Wij richten ons daarbij op bedrijven en instellingen met medewerkers of cliënten die in financiële moeilijkheden verkeren. Wij streven tevens een maatschappelijk en ideëel doel na: bijdragen aan de verkleining van armoede en schuldenproblematiek in Nederland door het bieden van persoonlijke, laagdrempelige hulp.

Bekijk wat we voor u kunnen betekenen

Aanmelden

Maatschappelijke trend

Werkgevers hebben last van loonbeslag bij werknemers, verzoeken van personeel om een voorschot, of een hoog verzuimpercentage. Loonbeslag en andere financiële problemen van werknemers kosten de werkgever geld: het NIBUD heeft berekend dat dit gemiddeld € 13.000 per werknemer per jaar kost.

De overheid veronderstelt dat werknemers financieel zelfredzaam zijn. De overheid versobert al jaren werknemersverzekeringen en sociale regelingen. De arbeidsmarkt flexibiliseert en werknemers hebben tijdelijke contracten. Werknemers werken steeds langer door en ontvangen minder pensioen.

Werkgevers hebben de plicht hun werknemers te informeren over hun pensioenregeling. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers gezamenlijk inzien dat financieel fit voor iedereen belangrijk is. Steeds meer werkgevers hebben al aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook trekken werkgevers gezamenlijk op voor inclusief ondernemen, onder andere om 100.000 arbeidsgehandicapten een baan te bezorgen.

Missie

Geldzorgnet helpt sociaal en maatschappelijk verantwoorde ondernemers hun personeel financieel  fit krijgen. Geldzorgnet geeft daarom budgetcoaching aan werknemers. Dit doet Geldzorgnet met een uniek jaarprogramma. In dit jaarprogramma leert uw werknemer meer financiële kennis en beter budgetteren. Maar dat niet alleen. Ook het spaargedrag is belangrijk. En de gevoeligheid voor luxe en status. Dankzij dit programma daalt het aantal loonbeslagen bij werknemers. Ook wordt de schaamte voor financiële problemen minder. Werknemers worden duurzaam financieel fit. Geldzorgnet maakt het taboe op geldzorgen minder. Daardoor vragen uw werknemers sneller hulp en worden financiële problemen voorkomen.

Kernwaarde

Geldzorgnet hanteert de volgende kernwaarden:

betrouwbaarheid
professionaliteit
integriteit

Wat zijn financiële risico’s voor werknemers?

Nog altijd heerst het misverstand dat financiële problemen alleen het gevolg zijn van verkwisting en gebrek aan zelfdiscipline. Dit is niet het geval. De meeste werknemers krijgen te maken met geldproblemen door de volgende financiële risico’s (of life events):

echtscheiding / uit elkaar
overlijden partner
onvoldoende pensioen
ontslag / reorganisatie / nieuwe baan
ziekte / arbeidsongeschiktheid
deeltijd werk
laag betaald werk

tijdelijk contract
mantelzorgen
trouwen / samenwonen
kind krijgen
huis kopen
aflossingsvrije hypotheek
gewerkt en gewoond in het buitenland
alleenstaanden

Snel meer informatie ontvangen?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden

Neem contact op