Geldzorgnet

werkt samen aan financiële rust

Geldzorgnet maakt financieel fit

Geldzorgnet biedt hulp bij alle zaken rondom persoonlijke administratie, financiën en schulden. Wij richten ons daarbij op bedrijven, huur coöperaties, gemeenten, MBO- en HBO scholen en andere instanties met medewerkers of cliënten die in financiële moeilijkheden verkeren. Wij streven tevens een maatschappelijk en ideëel doel na: bijdragen aan de verkleining van armoede en schuldenproblematiek in Nederland door het bieden van persoonlijke, laagdrempelige hulp.

Bekijk wat we voor u kunnen betekenen

Missie

Geldzorgnet geeft financieel rust. Ten eerste door financieel overzicht. Geldzorgnet biedt financiële voorlichting aan deelnemers. Over sparen, lenen, pensioen, belasting en budgetteren.
Zo ervaren deelnemers minder financiële stress. Ook krijgen ze (weer) meer plezier in het leven.

Budgetcoaching

Geldzorgnet geeft daarom budgetcoaching. Dit doet Geldzorgnet met een financiële training, een inloopspreekuur en een uniek programma. In dit programma krijgen de deelnemers meer financiële kennis en leren beter  budgetteren. Maar dat niet alleen. Ook het spaargedrag is belangrijk en gevoeligheid voor luxe en status. Dankzij dit programma dalen de kosten van betalingsachterstanden. Ook vermindert het aantal loonbeslagen en verzuim bij werknemers. En de schaamte voor financiële problemen is minder.

Financieel advies

Geldzorgnet geeft ook advies over hypotheek en pensioen. Steeds meer werkgevers hebben geen pensioenregeling. Toch kunnen zij hun werknemers goed helpen om zelf pensioen op te bouwen. Met de juiste financieel adviseur. De AOW-leeftijd schuift steeds verder op. Mensen gaan dus steeds later met pensioen. En het pensioen wordt ook steeds minder. Het is dus belangrijk dat medewerkers op tijd hierover nadenken. Geldzorgnet heeft de persoonlijke financiële check ontwikkeld. Hierdoor krijgt uw personeel snel financieel overzicht: over hypotheek, pensioen, schulden, spaargeld. En wat uw medewerkers kunnen doen om hun meer financiële rust te bereiken.
De deelnemers worden duurzaam financieel fit.

Geldzorgnet maakt het taboe op geldzorgen minder.
Sneller hulp bieden bij signalen van financiële stress voorkomt problematische schulden en andere financiële problemen.

Kernwaarden

Geldzorgnet hanteert de volgende kernwaarden:

betrouwbaarheid
professionaliteit
integriteit

Geldzorgnet | Werkt samen aan financiële rust!

Aanmelden

Maatschappelijke trend

Werkgevers hebben last van loonbeslag bij werknemers, verzoeken van personeel om een voorschot, of een hoog verzuimpercentage. Loonbeslag en andere financiële problemen van werknemers kosten de werkgever geld: het NIBUD heeft berekend dat dit gemiddeld € 13.000 per werknemer per jaar kost.

Versobering werknemersverzekeringen en sociale regelingen

De overheid veronderstelt dat werknemers financieel zelfredzaam zijn. De overheid versobert al jaren werknemersverzekeringen en sociale regelingen. De arbeidsmarkt flexibiliseert en werknemers hebben tijdelijke contracten. Werknemers werken steeds langer door en ontvangen minder pensioen.

Verplichting informeren pensioenregeling

Werkgevers hebben de plicht hun werknemers te informeren over hun pensioenregeling. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers gezamenlijk inzien dat financieel fit voor iedereen belangrijk is. Steeds meer werkgevers hebben al aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook trekken werkgevers gezamenlijk op voor inclusief ondernemen, onder andere om 100.000 arbeidsgehandicapten een baan te bezorgen.

Wat zijn financiële risico’s voor huishoudens?

Nog altijd heerst het misverstand dat financiële problemen alleen het gevolg zijn van verkwisting en gebrek aan zelfdiscipline. Dit is vaak niet het geval. De meeste mensen krijgen te maken met geldproblemen door de volgende financiële risico’s of life events:
huis kopen
ziekte
scheiden
mantelzorg
kinderen krijgen
flex-contracten
werkloosheid

 

echtscheiding / uit elkaar
overlijden partner
onvoldoende pensioen
ontslag / reorganisatie / nieuwe baan
ziekte / arbeidsongeschiktheid

deeltijd werk
laag betaald werk
tijdelijk contract
mantelzorgen
trouwen / samenwonen

kind krijgen
huis kopen
aflossingsvrije hypotheek
gewerkt en gewoond in het buitenland
alleenstaanden

Snel meer informatie ontvangen?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden

Neem contact op
What do you want to do ?

New mail