Een budgetcoachprogramma geeft financiële rust.

Een budgetcoachprogramma voor deelnemers geeft financieel overzicht en rust.
Ben je ondernemer en heb je personeel? Ken je iemand die last heeft van stress? Heb je zelf klachten door geldgebrek of schulden? Stop met aanmodderen en vraag om hulp! Ik weet het. Het is makkelijk gezegd. Je maakt zelf de keuze. Ga je door totdat het echt niet meer gaat of zoek je hulp. In de kostenscan voor werkgevers geeft het Nibud aan dat minimaal 5% van je personeelsbestand waarschijnlijk kampt met financiële zorgen. Deze zorgen bestaan bijvoorbeeld uit loonbeslag, schulden, roodstand of andere zorgen. Van alle Nederlanders worstelt 40% met de administratie.

De deelnemer werkt samen met een budgetcoach om de financiën en de administratie op orde te krijgen. Alle gebeurtenissen met financiële gevolgen komen tijdens het hele jaar aan bod.

 • Verjaardagen en feestdagen
 • De belastingaangifte
 • Het vakantiegeld
 • Abonnementen
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Oud en Nieuw

Noem maar op.

Inventarisatie en plan van aanpak

Hoe ziet budgetcoaching er in de praktijk uit? De deelnemer verzamelt met de budgetcoach alle financiële gegevens. Zoals: schulden, abonnementen, verzekeringen enz. Met de budgetcoach maakt hij een plan van aanpak. En stelt vervolgens realiseerbare (spaar)doelen. Tijdens het programma komen vaste onderdelen aan bod. Het leren budgetteren, uitgaven analyse en besparen op variabele uitgaven.

Gedragsverandering vraagt tijd. De budgetcoach maakt ook ingesleten gewoonten bespreekbaar. Hoe behaalt de deelnemer haar/zijn doelen? Ook krijgen ze opdrachten. Zoals bijvoorbeeld het bijhouden van een kasboek, (leren) contact opnemen met instanties, zelf de post ordenen en andere oefeningen. Na een overeengekomen periode zijn ook alle vaste en variabele inkomsten en uitgaven goed in beeld. En niet eerder.

Financieel fit

De meeste mensen vinden het al gauw prima. Het is vast wel goed geregeld. En juist dit is de financiële valkuil.
De versobering van veel regelingen (pensioen, zorgverzekering, WW, WIA). De alsmaar stijgende zorg- en energiekosten. Maar ook de btw tariefverhoging van 6% naar 9% in 2019. Het is een toenemend probleem voor iedereen. Niet alleen van laagbetaalden, alleenstaanden, alleenstaande ouders, ouderen en kwetsbare werknemers.

Persoonlijke financiële check

Het is bijna onmogelijk om van alle regelingen op de hoogte te zijn. Denk aan (volks)verzekeringen, participatie-wet, pensioen, hypotheek en de belastingdienst. Middels een persoonlijke financiële check krijg je financieel overzicht.

Wat komt er aan de orde bij een persoonlijke financiële check?

Vermogen en buffer sparen, belastingaangifte, risico op arbeidsongeschiktheid, pensioen en verzekeringen. Houd je rekening met de gevolgen van jouw overlijden of van een dierbare? Wat is je back-up plan? Gaan je kinderen studeren? Bij een MBO-, HBO opleiding of universiteit komen veel 18 plussers niet voor studiegeld in aanmerking.

Met de rekenhulp van DUO zie je of zij studiegeld krijgen. Op deze manier weet je waar je aan toe bent en waar je mee kunt rekenen.

Wat levert het op voor de opdrachtgever?

– minder loonbeslag bij werknemers, minder      verzoek om voorschot;
– minder verzuimkosten;
– loyale en productievere werknemers;
– geen betalingsachterstanden;
– betalingsregelingen zijn afgesproken;
– financieel fitte deelnemers op korte en lange    termijn.

Welk resultaat bereikt de deelnemer?

Na een succesvol doorlopen traject is de deelnemer duurzaam financieel gezond. Het taboe op geldzorgen is minder. En de deelnemers vragen eerder om hulp. En de mensen hebben financiële rust en meer plezier in het werk en het leven.

Heeft ook jouw deelnemer hulp bij financiën nodig?  Neem dan nu contact met ons op. Geldzorgnet legt dan graag uit hoe je deelnemers en medewerkers verder helpt.

3 Comments

 • […] De medewerker kan natuurlijk zelf afspraken maken met zijn werkgever. Hij kan aan een collega van de salarisadministratie vragen een deel van zijn salaris direct te laten overmaken naar schuldeisers. Het is begrijpelijk dat veel werknemers het enorm lastig vinden om een schuldeiser te bellen. Werkgevers kunnen hier ook helpen. Nog beter is het om samen met een externe budgetcoach of schuldhulpverlener aan tafel te zitten. In een open gesprek luister je dan naar het verhaal van je medewerker. Zo werk je samen aan een oplossing. Geef je meer financieel overzicht en financiële rust. Desnoods doe je dit met een programma op maat budgetcoaching. […]

 • […] De medewerker kan natuurlijk zelf afspraken maken met zijn werkgever. Hij kan bijvoorbeeld voorstellen dat de salarisadministratie een deel van zijn salaris direct overmaakt naar schuldeisers. Het is begrijpelijk dat veel werknemers het enorm lastig vinden om een schuldeiser te bellen. Werkgevers kunnen hier ook helpen. Nog beter is het om samen met een externe budgetcoach of schuldhulpverlener aan tafel te zitten. In een open gesprek luister je dan naar het verhaal van je medewerker. Zo werk je samen aan een oplossing. Geef je meer financieel overzicht en financiële rust. Desnoods doe je dit met een jaarprogramma budgetcoaching. […]

 • - schreef:

  […] een budgetcoach is van groot belang voor het slagen van een budgetcoachprogramma. Zie ook de blog programma budgetcoaching Na een geslaagd budgetcoachprogramma op maat hebben deelnemers meer kennis over financiële zaken. […]

Leave a Reply