Uit een kamerbrief van minister Koolmees (D66, Sociale Zaken) blijkt dat 80.000 werkgevers geen pensioenregeling hebben. Daarmee bouwen 850.000 medewerkers in loondienst geen pensioen op in hun huidige baan. Bijna een miljoen mensen dus. Tot deze groep behoren onder meer 136.000 uitzendkrachten die geen pensioen opbouwen. Als zij privé niets regelen, betekent dit dat zij niet meer verdienen dan AOW als zij stoppen met werken. De AOW-bedragen staan op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Van deze 850.000 Nederlanders die geen pensioen opbouwen, heeft 40% een vast contract, 60% heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Werkgevers zonder pensioen

Waarom bieden bedrijven geen pensioenregeling aan? Het dagblad Trouw heeft achterhaald dat de belangrijkste redenen zijn: te hoge kosten, teveel administratieve rompslomp, te weinig vertrouwen in de pensioenregelingen en onzekerheid over wet en regelgeving.

Pensioen voor werknemers niet verplicht

Maar een onderneming is toch verplicht pensioen te regelen voor zijn personeel? Nee, dit berust op een misverstand. Een pensioenregeling is voor werkgevers niet verplicht. Als ze een pensioenregeling invoeren, is de werkgever wel verplicht deze aan alle werknemers aan te bieden. Werkgevers zonder pensioenregeling heten ook wel witte werkgevers.  Uit het onderzoek van Trouw komt naar voren dat de meeste witte werkgevers minder dan tien mensen in dienst hebben. Het zijn dus vaak kleine bedrijven. Toch komt het vaak voor dat werknemers rondlopen in bedrijven mét en zonder pensioenregeling. Dat komt voor bijvoorbeeld nadat een bedrijf is overgenomen en de oude werknemers extra rechten hebben en houden. Of er is verschil in functiewaardering waardoor er wel / geen recht op collectief pensioen ontstaat.

Alternatief voor pensioen?

Ben je werkgever en heb je (nog) geen pensioenregeling voor je werknemers? Er zijn goede alternatieven om je werknemers te helpen. Zo kun je een collectieve overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Daarmee bied je een alternatief voor het nabestaandenpensioen (partnerpensioen). Er zijn ook andere collectieve verzekeringen. Deze zijn vaak bedoeld als aanvulling op het inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Financieel adviseur als arbeidsvoorwaarde

Om goed advies te krijgen over collectieve werknemersregelingen neem je contact op met een financieel adviseur. Steeds meer ondernemers bieden hun werknemers ook een persoonlijk gesprek aan met een financieel adviseur. Zo krijgt de werknemer een goed financieel overzicht. Hierbij komen onder andere aan de orde: het totale pensioen (dus ook wat eerder is opgebouwd bij vorige werkgevers), hypotheek en collectieve regelingen. Ook de financiële producten, die de werknemer privé heeft afgesloten, komen aan bod.

De werknemer krijgt hierdoor ook duidelijkheid over financiële risico’s, zoals: de risico’s van de aflossingsvrije hypotheek, de woekerpolis, langer doorwerken, minder uren werken, de gevolgen van echtscheiding, etc. En natuurlijk inzicht in de BKR-registratie.  Zo krijgen werknemers meer financiële rust.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer bij een kop koffie.

One Comment

Leave a Reply